Klubblederkonferansen diskuterte lokale forhandlinger og innkreving av tariffgebyr