Klubblederkonferansen forbereder streik

Elektroarbeidernes Fagforening gjennomførte i dag klubblederkonferanse for å gjennomgå de siste forberedelsene foran den politisk streiken den 28. januar.

Planer og opplegg ble gjennomgått og streikegrunnlaget for den politiske streiken mot regjeringens forslag til endringer i AML ble repetert.
Klubblederne med sine klubber er klar til politisk streik.