Klubblederkonferansen forbereder uravstemming

Elektroarbeidernes Fagforening forbereder nå uravstemmingen som skal gjenomføres før 22. april. Fagforeningen må ha stemmeresultatet senest den 22. april kl 11.00

uravstemning 08.ppt

Det arrangeres klubblederkonferanse om dette i dag den 11. april.
Det er 42 deltakere på klubblederkonferansen, noe som er meget godt oppmøte.
Fagforeningens leder Ove Toska åpnet konferansen.

Forbundets leder, Hans Felix orienterte grundig om tariffoppgjørets AFP-del.