Klubblederkonferansen oppfordrer deg til å stemme

Elektroarbeidernes fagforening avholdt klubblederkonferanse 3. september. Konferansen oppfordrer alle til å bruke stemmeretten.

Fagforeningens leder har utarbeidet et skriv på bakgrunn av dette. Skrivet kan du lese her.
Godt valg.
bruk stemmeretten.pdf