Tellef Hansen fra Defacto hadde et spennende foredrag om de tillitsvalgtes rolle