Klubblederkonferanser

Det ble avholdt klubblederkonferanse den 23. januar 2008 i Bergen. Fagforeningen arrangerer jevnlig klubblederkonferanser for å samle og hjelpe klubblederne i sitt viktige arbeid ute i klubbene. I løpet av 2007 ble det arrangert fem slike konferanser, og så langt i år er det altså arrangert en.

På dagsorden den 23. januar stod tariffoppgjøret og utvikling av elektrobransjen.
Som kjent blir avtalefesta pensjon (AFP) en viktig sak i tariffoppgjøret 2008.
Du kan lese mer om kampen for forsvar av AFP på forsvarafp.no

Fremover kan en eventuell innføring av tjenestedirektivet påvirke livet til elektrikerne også.

Hovedaken på konferansen var utviklingen av elektrobransjen relatert til utfordringer ved bruk av vikarbyrå.
Man er enige om at faste ansettelser er best og at man vil stramme inn på bruk av vikarbyrå.
Konferansen sluttet seg også til en uttalelse fra styret om saken.