Klubblederne diskuterte EL fagenes utvikling

Elektrofagene er under endring og under sterkt press fra useriøse bedrifter. Are Solli fra forbundet orienterte om utviklingen. Det ble også tid til å snakker litt om årets tariffoppgjør