Klubblederne diskuterte fremtidsutsiktene

Mye tyder på at arbeidssituasjonen er på vei oppover og det ble derfor diskutert retningslinjer ved innleie.