Klubblederne er klare for tariffoppgjør

På en godt besøkt klubblederkonferanse ble kravene og forberedelsene til årets tariffoppgjør gjennomgått. Konklusjonen er at vi er i rute.