Klubblederne vil ha kurs

Det har i en periode vært vanskelig å få deltakere på kurs. Klubblederkonferansen diskuterte. Klubblederne ønsker at fagforeningen satser på kurs i 2014. Det er viktig å gjøre kursene mer sosial. Kurs på Danskebåten ble nevnt som attraktiv.