Konferanse for medlemmer av prøvenemndene. Se dato

Fagutdanningsutvalget arrangerer årlig en konferanse der medlemmer av prøvemndene inviteres. I år er konferansen torsdag 13 mars i Kalfarveien 71. Dersom du er medlem av prøvenemnd og ikke fått invitasjon. Ta kontakt.

Merk dato. Torsdag 13 mars
moete_for_medlemmer_av_proevenemdene_mars_2014.pdf