Konsernkonferanse på Sørmarka

LO inviterer tillitsvalgte i konsern, konserntillitsvalgte, styremedlemmer i konsern, medlemmer av europeiske samarbeidsutvalg og saksansvarlige i forbundet til den første konsernkonferansen i 2007, på Sørmarka 13 -14 februar. Samarbeidsutfordringer i konsern og Nasjonal fiskeripolitikk står på dagsorden.

Konsernkonferanse 13. og 14. februar 2007 på Sørmarka

Hovedtemaet er konsernutfordringer og fiskeripolitikk

LO inviterer tillitsvalgte i konsern, konserntillitsvalgte, styremedlemmer i konsern, medlemmer av europeiske samarbeidsutvalg og saksansvarlige i forbundet til den første konsernkonferansen i 2007.

Nasjonal fiskeripolitikk og samarbeidsutfordringer på dagsorden

Mange tillitsvalgte i konsern etterlyster eksempler på hvordan gjennomføre sammenslåingsprosesser, etablere konsernfaglige samarbeidsstrukturer, etablere styrerepresentasjon og forholde seg til vanskelige saker der synspunktene varierer sterkt ulike forbund mellom medlemmer i samme konsern. Det har vært høylytte diskusjoner, bl.a. i LO-sekretariatet, der forbund i offentlig sektor står steilt mot forbund som organiserer ansatte innen fiskeindustrien. Invitasjonen tar fram sammenslåingen av Fjord Seafood, Pan Fish og Marine Harvest som ett eksempel der disse diskusjonene pågår.
Hvem skal forvalte fellesskapets ressurser når det gjelder fisk? Har noe å lære av måten samfunnet har sørget for forvaltningen av andre naturressurser, som f.eks olje- og gassformuen, når vi skal videreutvikle den nasjonale næringsstrategien for fisk?
LO henviser til aktuelt lesestoff, blant annet NOU 2006:16 om strukturpolitikk og departementale høringsnotater om distriktskvotering og leveringsplikt for fartøy med torsketråletillatelse.
Det arbeides med å få på plass innledere med næringspolitisk innsikt og tillitsvalgte som kjenner næringen fra innsiden. Det som er sikkert er at Gerd-Liv Valla innleder til punktet om den fagligpolitiske situasjonen.

Dekking av utgifter
Reise og tapt arbeidsfortjeneste må dekkes av den enkeltes lokalorganisasjon. LO dekker opphold/mat på Sørmarka, samt buss til og fra Gardermoen.

Påmeldingsfrist til forbundet:
Forbundet må ha påmelding innen fredag 5. januar 2007. Påmelding sendes avdelingssekretær torhild.lintunen@elogit.no

Vennligst oppgi telefonnummer, tillitsvalgtrolle og arbeidsgiver ved påmelding. Forbundet foretar en prioritering av påmeldte deltakere før oversending til LO.
Deltakere får deretter mer informasjon om konferansen direkte fra LO.