Kr 8,58 i tillegg på mellomoppgjøret

Landsoverenskomsten har nå fått sin regulering for mellomoppgjøret. Tilleggene ble på 5,7 prosent som legger på 3A lønnen. 3A lønn er nå kr. 159,14 Offshorelønnen er kr. 252,42 og akkordmultiplikator er 1.823

lok prktl 1 mai 2009.pdf

Lønnstilleggene på § 3A blir:

Fagarbeider 8,58 kroner

Arbeidstaker uten fagbrev 7,30 kroner

Lærlingene vil få et lønnstillegg på mellom 2,91 og 7,78 kroner

Produktivitetsavtalen

Akkordmultiplikatoren økes til 1,832

Nytt beregningsgrunnlag for PAO og PAS er 151,14 kroner.

Offshore øker satsene i pkt. 13 med:

Fagarbeider 13,61 kroner

Arbeidstaker uten fagbrev 11,58 kroner

Lærlinger 8. halvår 8,47 kroner

Lærlinger 9. halvår 12,83 kroner