Kurs for ansattevalgte styremedlemmer på Sørmarka

Her er kurset for dere som er ansattevalgte representanter i styrene. Kurset avholdes på LO sitt kursenter på Sørmarka 9 og 10 februar.

kursinvitasjon_mellom barken og veden_februar09 sørmarka.doc