Kurs for ansattevalgte styremedlemmer

EL&IT forbundet arrangerer kurs for styremedlemmer i bedriftsstyrene. Kurset er på Sørmarka 15 og 16 desember. Ta kontakt med fagforeningen dersom kurset er av interesse.

kursinvitasjon_mellom barken og veden_nov08.doc