Kurs for elektrikere

EL&IT forbundet arrangerer oppdateringskurs for elektrikere som har tatt fagbrev før reform 94. Se vedlagte søknadsskjema. Ta kontakt med fagforeningen for spørsmål. Du kan også sende inn dokumentet under og vi kontakter deg.

kursinvitasjon.doc