Kurs for nye tillitsvalgte i Bergen 14 og 15 september

Fagforeningen arrangerer kurs for nye tillitsvalgte 14 og 15 september. Kurset tar for seg plikter og rettigheter for tillitsvalgte. Kurset er spesielt rettet inn mot retten til forhandlinger.

minikurs_nyvalgte_tillitsvalgte__14_og_15_september__2010_invitasjon.doc