Kurs for nye tillitsvalgte i Bergen 17 og 18 januar

Fagforeningen avholder kurs for nye tillitsvalgte i Bergen 17 og 18 januar. Det avholdes kurs for nye tillitsvalgte på Stord 28 februar til 1 mars.

kursinvitasjon_januar_2011.pdf