Kurs for nye tillitsvalgte i Bergen er flyttet til 30 og 31 mars

Fagforeningen arrangerer kurs for nye tillitsvalgte I Kalfarveien 71. Kurset er over 2 dager fra kl 08.30-16 begge dager. Påmelding til kontoret.

minikurs nyvalgte tillitsvalgte 30 og 31 mars 2009 invitasjon.doc