Kurs for nye tillitsvalgte på Hardangerfjord hotell 20 til 22 april