Kurs for nye tillitsvalgte på Sjøhuset 24 og 25 februar

Fagforeningen arrangerer kurs for nye tillitsvalgte på Sjøhuset 24 og 25 februar. Dette er et kurs som legger vekt på hovedavtalen, arbeidsforhold for tillitsvalgte og klubbarbeid.

Invitasjon til kurs
minikurs nyvalgte tillitsvalgte 24 og 25 februar 2009 invitasjon.doc