Kurs for nye tillitsvalgte på Stord 18 og 19 april

Som et ledd i oppfølging av klubbene arrangerer Elektroarbeidernes Fagforening kurs for nye tillitsvalgte 18 og 19 april. Søkndasfrist 30 mars. Kursinnhold Hovedavtalen med spesiell vekt på paragrafene 4, 6, 9 og 14 Klubben i arbeid med spesielle vekt på protokoller og oppgaver for det enkelte verv. Gjennomføring av klubbstyre og klubbmøter.

kurs_for_nye_tillitsvalgte_sjoehuset_18_og_19_april___2012_invitasjon.doc