Kurs for nye tillitsvalgte på Stord 28 februar og 1 mars

Elektroarbeidernes Fagforening arrangerer kurs for nye tillitsvalgte på Sjøhuset 28 feb og 1 mars. Se invitasjon:

kurs_for_nye_tillitsvalgte_stord_28_feb_-_1_mars_2011_invitasjon.doc