Kurs for tillitsvalgte i Øystese 10 til 12 april

Kurset retter seg inn mot tillitsvalgte som har litt erfaring. Kurset tar for seg tema som klubben i arbeid, styrerepresentasjon i bedriften samt tale og debatteknikk. Det blir lagt stor vekt på gruppearbeid og nettverksbygging under kurset. For påmelding kontakt fagforeningen på 55553660 eller på mail.

firmapost@elogitbergen.com