Kurs for tillitsvalgte om de nye for innleie 22 januar

EL og IT forbundet i Hordaland, Sogn og Fjordane arrangerer kurs i de nye reglene for innleie som er vedtatt i Stortinger. Kurset blir på Hotel Zander K klokken den 22 januar fra 09.00 til 15.30.