Kurs for tillitsvalgte på Landsoverenskomsten 27 til 29 august