Kurs for tillitsvalgte på Voss er i gang

Fagforeningen arrangerer kurs for tillitsvalgte fra 6 til 8 november. Det er økonomi, klubben i arbeid og tale og debatteknikk sm står på programmet