Kurs for tillitsvalgte, Taleteknikk, bedriftsøkonomi og klubben i arbeid

Roar Eilertsen fra De Facto foreleser om økonomi.

Fagforeningen arranger kurs for tillitvalgte på Voss 4 til 6 november på Park hotell. Kurset er åpent for alle som er tillitsvalgte innenfor Landsoverenskomsten for Elektrofag.

Kurs For Tillitsvalgte 2019 Invitasjon