Kurs for tillitsvalgte

Det er ledige plasser på kurs for tillitsvalgte i Bergen 7 og 8 februar.

Fagforeningen dekker lønn og reisekostnader. Ny sats for tapt arbeidsfortjeneste er kr 200 pr time.
Ta kontakt med Åge Blummenfelt på 932 48 122 for å melde deg på.