Kurs nummer to gjennomført

Elektroarbeidernes fagforening gjennomfører etterutdanningskurs for medlemmene.

I dag var siste dag og evauluering av et kurs på 14 dager gjennom fire samlinger.
Kurset ble avholdt hos Fagskulen Sogn og Fjordane i Førde og berørte de mest aktuelle tema elektrikeren møter i sitt arbeid spesielt med tanke på de som tok fagbrev for noen år siden. Les invitasjonen her.

Kurset ble godt mottatt og skal fortsatt videreutvikles etter evalueringen. Kurset finansieres gjennom et spleiselag mellom fagforening, forbund, LO og bedrift. Det vil si de aller fleste bedriftene betalte lønn for fire dager.

Tilsvarende kurs ble gjennomført i Bergen sist vinter, og ett er startet på Stord i disse dager.
Under ser du de 14 deltakerne som gjennomførte kurset i Førde.