Landsstyremøte er avholdt

Onsdag den 30.11 og torsdag den 01.12 ble det avholdt Landstyremøte i EL og IT forbundet på Gardermoen. Valg 2017, evaluering av AFP ordningen og valg til LO kongressen var blant sakene som ble behandlet på møtet. Fra distriktet ble Svein Davidsen og Remi Unnvik valgt som delegater til LO kongressen. Fra fagforeningen var Karsten Bøe, Sigurd Sævareid, Ove Toska og Arne Nesheim representanter på landsstyremøtet. På bildet ser man Leder Ove Toska, Svein Davidsen og Remi Unnvik i samtale under en pause.