Landstariffkonferansen gjennomført

Landstariffkonferansen for Landsoverenskomsten for elektrofagene ble avholdt i Bergen 21. – 24. oktober.

Det var fire innholdsrike dager som styret i dag kan oppsummere som vel gjennomført.
Her er delegater og observatører fra Elektroarbeidernes Fagforening. Totalt var det over 100 tillitsvalgte fra hele landet.