Landstariffkonferansen prioriterer AFP

Landstariffkonferansen for Landsoverenskomsten for elektrofagene ble avholdt i Kristiansand 22. – 25. oktober. Fra Elektroarbeidernes Fagforening var det 19 delegater.

Konferansen som legger føringer for tariffoppgjøret til våren vedtok enstemmig å prioritere AFP (avtalefestet pensjon) som den viktigste saken i tariffoppgjøret til våren. Det innebærer også et samordnet oppgjør der hele LO kan bruke sine felles krefter samlet.
Fagforeningen håper at det også vil bli muligheter for noe forbundsvise forhandlinger og har da et mål om å få på plass 14-28 rotasjon i Nordsjøen. Ellers er alltid reallønnsvekst et punkt som taes med i tariffoppgjør. Lærlingene fortjener også høyere lønn. Det skal videre arbeides for at §16.12 kun skal gjelde bortsetting av arbeid. Bemanningsselskaper som har hatt planer om å basere seg på utleie til elektrobransjen går dermed dårlige tider i møte.
På bildet ser man fagforeningens leder Ove Toska som fremførte vårt syn fra talerstolen i Kristiansand.