Les fagforeningens høringssvar om FKE

Behandling av FKE Elektroarbeidernes Fagforening har vært opptatt av å få til en så god høring som mulig. Vi har derfor behandlet høringsutkastet fra DSB datert 28.4.2011 på tre AU møter, et styremøte og en klubblederkonferanse. Vi har gjennomgått høringsbrev, veiledning og selve forslaget til forskrift da vi mener at alle tre har en relevans. Høringssvaret er nå sendt videre til behandling i forbundet forteller fagforingens leder Ove Toska.

hoeringssvar_komplett.pdf