LO kongressen 2009

LO avholder orninær kongress 11 -15 mai 2009. Fagforeningen er i full gang med å forberede forslagene som vi skal oversende. Vi oppfordrer klubber som har forslag til å ta umiddelbar kontakt med fagforeningen.