LO konsernkonferanse i februar

LO avholder sin konferansen 29. februar – 1. mars på Sørmarka. Les mer om temaer og det praktiske i vedlagte info.

konsernkonferanse_feb-mars2012.doc