Lokale tilpasningsforhandlinger i gang

Den nye Landsoverenskomsten for elektrofagene er godkjent. De lokale tilpasningsforhandlingen skal normalt skal være avsluttet senest 15. september.

På klubblederkonferansen den 5. september var det en gjennomgang av status.
Mange klubber var ferdige og hadde fått gode resultater. Flere klubber ville avvente konferansen før de gjorde seg ferdige.
Vi ønsker lykke til med sluttføringen.