Lønnen steg med gjennomsnittlig 4 prosent i 2012

Teknisk beregningsutvalg (TBU) har lagt frem sin årlige rapport om lønnsvekst. I følge TBU steg lønnen med 4 prosent for i fjor.

http://www.regjeringen.no/upload/AD/publikasjoner/rapporter/2013/TBU_kortversjon_2013_endelig.pdf