Lønnsundersøkelse er sendt ut til klubbene

Vi har sendt ut den årlige spørreundersøkelsen om lønn, akkord, fremtidsutsikter. Vi har også sendt ut spørreundersøkelse om sykefraværet. Vi oppfordrer alle klubbledere til å svare på skjemaene med en gang. Dersom klubbben ikke har fått skjema ta kontakt og vi sender pånytt.