LOs representantskap prioriterer AFP i tariffoppgjøret

Representantskapets prioriteringer sikres best gjennom utnyttelse av fagbevegelsens samlede styrke. Hensynet til AFP-ordningen tilsier at oppgjørene i privat sektor gjennomføres som samordnende oppgjør. Andre hensyn taler for at det under forhandlingene også åpnes for forbundsvise tilpasninger som gir forbundene rett til egne prioriteringer. Oppgjøret gjennomføres derfor samordnet med forbundsvise tilpasninger. Utfallet av tilpasningene blir en del av resultatet i oppgjøret.

Forbundets leder Hans Felix snakket som vanlig godt for avtalefestet pensjon på møte i LOs representantskap den 19. februar, der føringene for vårens tariffoppgjør ble vedtatt. Som ventet legges det opp til et samordnet oppgjør med ønske om forbundsvise tilpasninger.

Fagforeningens leder Ove Toska var også på talerstolen på LOs representantskap og rettet en pekefinger til sentralbanksjefen som som vanlig har vært ute og raslet med rentevåpenet dersom arbeidsfolk ikke viser tilstrekkelig moderasjon. Men når sjefene tar ut store beløp sitter sentralbanksjefen musestille, påpekte Toska.