Løsning i sikte for elektrofagene

Fri fagbevegelse skriver kl. 04.26 at det går mot løsning. Se link

http://www.frifagbevegelse.no/tariff/Tariff_2012/article6061448.ece