M.Thunestveit sørge for lys og signaler i tunnelene mellom Rådal og Svegatjønn