Markering for AFP

Fagforeningen var representert utenfor Stortinget torsdag.

Rundt seksti faner og flere hundre mennesker var å se utenfor Stortinget torsdag 22. november 2007. Blant fanene var også Elektroarbeidernes Fagforening representert. De var der for å protestere mot at politikerne vil rasere ordningen med avtalefestet pensjon. Det ble holdt flere appeller. Reiulf Steen var en. Stein Aamdal en annen. Gerd Kristiansen fra Fagforbundet holdt også appell.

Stein Aamdal fra Aksjonen Forsvar AFP overleverte kravene til Karin Andersen (SV) og Per Rune Henriksen (AP) fra Stortingets arbeids- og sosialkomite.

Aamdal oppfordret dem til å sørge for at Stortinget ikke bandt seg til vedtak som ville hindre at disse kravene ble gjennomført.


Jeg skal ta med synspunktene deres til Stortinget og til komiteen sa Karin Andersen, og minnet om at de ulike partiene hadde sine forskjellige syn på saken.