Markering mot vikarbyråsdirektivet på Torgallmenningen

LO i Bergen og Omland inviterer til markering mot vikarbyråsdirektivet, 18. januar 2012 på Torgallmenningen:

Kl. 14.45 Musikk

Kl. 15.00 Velkommen til markering mot vikarbyrådirektivet

Appell v/ Ørjan Myrmel, LO i Bergen og Omland

Appell v/ Audhild Solsvik, Fellesforbundet avdeling 5

Appell v/ Roger Moum, Vestnorsk Transportarbeiderforening

Appell v/ Ove Toska, Elektromontørenes Fagforening

Kl. 15.30 Takk for fremmøte – Musikk