Medlemmene på Landsoverenskomsten svarte ja

Uravstemningen over Landsoverenskomsten for elektrofagene er nå ferdig og riksmekleren har fått svaret. Resultatet ble ja. Det var ca 66 prosent (1493) av medlemmene i vår fagforening som stemte. 1192 fulgte fagforeningens anbefaling og stemte ja, mens 231 stemte nei.

tariffinfo_lok_14_2012_uravstemining_2012.doc