Medlemmene sa ja til ny tariffavtale for elektrikere

Medlemmene på Landsoverenskomsten for elektrofag stemte torsdag ja til ny tariffavtale. Av dem som avga stemme i Elektroarbeidernes Fagforening stemte 87 prosent ja. De nye lønnssatsene er gjeldende fra 1 mai.

lok_uravstemming__2014.doc