Medlemmene viste styrke på Melkøya

Medlemmene hos Aibel har i en uke jobbet 7,5 timers dag. Som et resultatet at dette nedla de arbeidet for å få tilbake 14-21 rotasjon. Fagforeningen gratulerer klubben med å få 14-21 avtalen på p

tillitsvalgtinfo 6 2008 14-21 melkøya.doc