For pensjonister

Her har vi samlet en del opplysninger som spesielt berører medlemmer som er pensjonister.


AFP fra 62 år

Når du går av som AFP pensjonist betaler ikke medlemmer medlemskontingent, men du må betale forsikringskontingent i henhold til den forsikring du har. Da er det den ”lille pakken” (kollektiv hjem, grunnforsikring og reiseforsikring) som er obligatorisk. Ektefelle/Uføreforsikring er da en frivillig forsikring som en skriftlig kan reservere seg mot.


Alderspensjonist fra 67 år

Fra 67 år betaler medlemmet som ikke har lønnsinntekt en premie på kr 1300,- pr år. (satsen ble økt fra 900 på Landsmøte 2015) Denne inkluderer forsikringene Kollektiv hjem m/toppsikring samt grunnforsikring.

Om man ønsker reiseforsikringen må man betale for denne i tillegg.

Fra 75 år er bortfaller premien på kr 1300,- pr år. Kollektiv Hjem m/toppsikring samt grunnforsikringen gjelder fremdeles, men eventuelle frivillige forsikringer gjennom forbundet må betales av den enkelte.


Rettigheter og medlemsgoder

Som pensjonist beholder du flere av de vesentligste rettigheter og medlemsgoder i fagforening og forbund. Vi vil særlig trekke fram følgende ordninger.


LO Favør

LO Favør ordningene som forsikrings- og banktjenester, men også tilbud på en rekke områder som hotellavtaler, bensin, feriereiser, telefon, strøm osv. Her kan en holde seg oppdatert gjennom tilbud annonsert på www.lofavor.no eller i medlemsblad.


Juridisk hjelp

Juridisk konsultasjon/rådgivning etter avtale med fagforeningens advokat, eller refundert tilsvarende kostnad om en bruker egen advokat etter vedtekter for juridisk hjelp.


Medisinkasse

Medisinkasse for refundering av reseptbelagte medisiner, egenandeler ved behandling fysikalsk /kiropraktor, samt tilskudd til knuste briller/innfatning. Jmf. egne vedtekter for medisinkassen.


Pensjonistgruppe

Pensjonistgruppe i fagforeningen som arrangerer blåturer og møter for våre pensjonister.

 

Siden er oppdatert 27. april 2016.