Forsikringer

Som medlem i EL og IT Forbundet er du omfattet av flere forsikringer.

Merk at forsikringsordningen knyttet til medlemskapet er delt i to, i en stor og en liten forsikringspakke.

Den lille forsikringspakken er obligatorisk og består av grunnforsikring og kollektiv hjemforsikring.

Den store forsikringspakken er frivillig. for ytterlig opplysninger se  http://www.elogit.no

 


Fullstendige forsikringsvilkår

Fullstendige forsikringsvilkår fåes ved henvendelse til LO-Favør, eller LOfavør Medlemstelefon telefon 815 32 600.


Forsikringsskade

Meld skade på LO-Favør medlemstelefon 815 32 600.


Yrkesskadeforsikring

Siden 1990 har alle arbeidsgivere i Norge vært pålagt å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Det er svært viktig at yrkeskader straks meldes til bedrift eller lege for registrering. Erfaring viser at godkjenning av yrkesskade og erstatning kan være vanskelig for den som står aleine. Les mer om medlemskap og yrkesskadeforsikring på temasidene.

 

Oppdatert 3. januar 2019