Forsikringer

Som medlem i EL og IT Forbundet er du omfattet av flere forsikringer.

Merk at forsikringsordningen knyttet til medlemskapet er delt i to, i en stor og en liten forsikringspakke.

Den lille forsikringspakken er obligatorisk og består av grunnforsikring, kollektiv hjemforsikring, og en helårig reiseforsikring med avbestillingsforsikring. Den lille pakken koster for tiden kr. 195.- per måned.

Den store forsikringspakken er frivillig og består av den lille pakken pluss en uføre- og ektefelleforsikring. Du må reservere deg mot den store pakken ved innmelding dersom du ikke ønsker denne forsikringen. Prisen på den store pakken er for tiden kr. 529.- per måned.

Generell oversikt over forsikringsordningene og de frivillige tilbudene finner du ved å studere forsikringsbrosjyren. Den finnes i papirformat hos fagforeningen. Alle dine forsikringer finner du på min side på www.elogit.no

 


Fullstendige forsikringsvilkår

Fullstendige forsikringsvilkår fåes ved henvendelse til LO-Favør, eller LOfavør Medlemstelefon telefon 815 32 600.


Forsikringsskade

Meld skade på LO-Favør medlemstelefon 815 32 600.


Yrkesskadeforsikring

Siden 1990 har alle arbeidsgivere i Norge vært pålagt å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Det er svært viktig at yrkeskader straks meldes til bedrift eller lege for registrering. Erfaring viser at godkjenning av yrkesskade og erstatning kan være vanskelig for den som står aleine. Les mer om medlemskap og yrkesskadeforsikring på temasidene.

 

Oppdatert 3. januar 2019