Innmelding

Innmelding – utmelding

Innmelding skjer skriftlig på egne innmeldingsblanketter. Innmeldingsblankett kan lastes ned her, fåes ved henvendelse til klubbens tillitsvalgte eller direkte hos fagforeningen.

Her kan du laste ned en vervebrosjyre.

Du kan også melde deg inn elektronisk via EL og IT-forbundets nettsider der det er et elektronisk innmeldingsskjema
Utmeldinger skal også skje skriftlig – husk medlemskapet er også et verdipapir med rettigheter.


Overføring

Medlemmer av andre fagforeninger eller forbund innen LO, som skifter arbeidsgiver eller organisasjonsområde, må sørge for overføring av medlemskapet. Dette for å hindre brudd i ansiennitet eller eventuelle tap av forsikringsrettigheter, stønadsrettigheter eller rettigheter til karantenebelagte medlemsfordeler og lignende.

Opplysninger om overføring til Elektroarbeidernes Fagforening Vestland påføres innmeldingsblanketten.

Meld alltid fra til fagforeningen ved bytte av arbeidsgiver, militærtjeneste, arbeidsledighet eller andre forhold knyttet til medlemskapet.


Hvem som kan bli medlem

Alle som arbeider på ett av våre organisasjonsområder, kan bli medlem i fagforeningen. Dette gjelder også lærlinger. Vilkåret er at fagforeningens, forbundets, og LOs vedtekter aksepteres. Unntatt er de som er tilknyttet nazistiske eller fascistiske organisasjoner.

Organisasjonsområdet for Elektroarbeidernes Fagforening Vestland omfatter ansatte i bedrifter som utfører installasjon, montasje og vedlikehold av elektriske anlegg med tilhørende anlegg for automatisering, data, telekommunikasjon o.l. Reparasjon og vedlikehold av elektriske/elektroniske apparater og utstyr er også en del av organisasjonsområdet.


Skoleelever – studenter

EL og IT Forbundet kan også tilby direkte medlemskap for studenter og skoleelever som forbereder seg til yrkeslivet og som ikke tidligere har vært medlemmer.

Elevmedlemskapet er gratis. Mot betaling kan medlemskapet også inkludere grunnforsikring, kollektiv hjem og toppsikring.

Studentmedlemskapet har en kontingent.

 

Oppdatert 6. mai 2015